Curs Redacció comprensible i eficaç d'informes mèdics

Dies: del 13/04/2021 fins el 18/05/2021
Lloc: Modalitat online
Horari: Del 13 d'abril al 18 de maig de 2021. Sessions telepresencials els dimarts de 17 a 18.30h
Preu: Metges del CoMB, COMG, COMLL, COMT: 70€. Altres professionals: 94€

Una comunicació fluïda amb el pacient és fonamental per aconseguir una bona adherència terapèutica i influeix directament sobre la seva salut i benestar. Els informes mèdics són una eina clau en aquest procés de comunicació assistencial i millorar-ne la seva redacció facilita la comprensió per part del pacient però també per part d’altres professionals implicats en el procés assistencial.

Aquest curs focalitza en la sensibilització i anàlisi dels informes mèdics per tal d’afavorir una redacció més comprensible per al pacient. Un curs amb un enfocament molt pràctic on s’analitzaran informes reals per detectar errors i fer-los més entenedors aplicant-hi recomanacions bàsiques d’escriptura clara i diàfana, evitant, per exemple, l’excés d’acrònims i tecnicismes.

La metodologia és activa i participativa ja que combina l’exposició i la pràctica partint de la realització d’exercicis d’anàlisi d’informes reals i de la redacció millorada d’informes. L’objectiu final és aconseguir uns informes més comprensibles que evitin una interpretació subjectiva.

El curs té una durada de 10 hores: 6 sessions virtuals de 1'5 hores i una sessió personalitzada de tutoria online.

Més informació: informació ampliada del curs
Organitzador: Ifmil

LINKS D'INTERÈS