Compatibilitat per a tots els metges jubilats de la pensió amb l’exercici professional retribuït durant la pandèmia de COVID-19

07/05/2021

La reclamació que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública fa unes setmanes, instant a la necessitat urgent de donar cobertura legal a la compatibilitat de l’exercici professional retribuït i el cobrament de la pensió per a tots aquells metges jubilats que han prestat, presten o prestaran suport al sistema sanitari durant la pandèmia de COVID-19, s’ha traduït, finalment, en un canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig) que posa fi a situacions injustes com algunes que han estat denunciades recentment pels col·legis catalans i que han afectat alguns col·legiats.

El CCMC ha ofert i segueix oferint el seu suport i assessorament als metges jubilats que van prestar-se a treballar com a voluntaris en tasques sanitàries derivades de la COVID-19 i que s’han trobat amb dificultats per compatibilitzar la corresponent retribució amb la seva prestació de jubilació, ja que, fins a l’actual canvi normatiu, semblava que només podia ser compatible la feina remunerada de voluntari amb la pensió si la prestació de serveis es feia a través d’un nomenament estatutari.

El Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig  per el que s’adopten  mesures socials, sanitàries i jurisdiccionals, recentment publicat, ha introduït modificacions d’aquest règim de compatibilitat i que seguidament resumim:
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat concertada:
 
1.- Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació a aquells metges jubilats que de manera retribuïda i per a fer front a la pandèmia, s’incorporin als centres de salut concertats amb el SCS mitjançant un contracte laboral.

Aquesta situació excepcional es mantindrà fins al proper 31/12/2021, de manera que es pugui donar cabuda a les campanyes massives de vacunació de la COVID-19.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.

2.- Igualment rellevant és que aquesta extensió de la compatibilitat es reconeix de manera retroactiva des de l’inici de la pandèmia –març de 2020- de manera que es dona cobertura a aquelles prestacions de serveis fetes en centres concertats per metges jubilats des d’aquella data.

A aquests efectes, els centres han de comunicar a l’INSS aquestes prestacions de serveis, abans del 9 de juny de 2021.

Aquesta retroactivitat també obre la porta al reintegrament de les pensions descomptades per causa d’incompatibilitat.
 
Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat privada:
 
Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació als metges que prestin serveis dirigits a la lluita contra la COVID-19 de manera retribuïda en centres privats mitjançant un contracte laboral, sempre que hi hagi autorització sanitària prèvia.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat, igualment limitada al 31/12/2021 caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir a aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.
 
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es congratula del canvi de criteri i reconeixement de la situació dels metges jubilats voluntaris COVID-19 dels centres concertats i agraeix la col·laboració del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut en la resolució d’aquesta situació de greuge.

Els col·legiats i col·legiades del COMG que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a l’Assessoria Jurídica del COMG: advocat@comg.cat / tel.: 972.20.88.00

Altres notícies

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es comprometen a promoure la sensibilització i la formació dels professionals sanitaris per evitar situacions de ‘violència obstètrica’

[+] Més informació
Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Col·laboració amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

[+] Més informació
El COMG llança el vídeo “Menys plàstic, més salut” sobre la necessitat de reduir els plàstics

El COMG llança el vídeo “Menys plàstic, més salut” sobre la necessitat de reduir els plàstics

[+] Més informació
Cursos d'anglès online per a col·legiats a partir del 30 de setembre

Cursos d'anglès online per a col·legiats a partir del 30 de setembre

[+] Més informació
Cursos de català online per a col·legiats, inscripcions de l'1 al 15 de setembre

Cursos de català online per a col·legiats, inscripcions de l'1 al 15 de setembre

[+] Més informació
L’activitat sanitària s’inclou en els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

L’activitat sanitària s’inclou en els ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

[+] Més informació
Un estudi de les universitats de Cambridge, Exeter i Glasgow compara l'impacte de la Covid-19 entre els professionals mèdics de Catalunya, Itàlia i el Regne Unit

Un estudi de les universitats de Cambridge, Exeter i Glasgow compara l'impacte de la Covid-19 entre els professionals mèdics de Catalunya, Itàlia i el Regne Unit

[+] Més informació
Oberta la convocatòria del premi Treballs de Promoció de la Salut Girona, fins el 31 d'agost

Oberta la convocatòria del premi Treballs de Promoció de la Salut Girona, fins el 31 d'agost

[+] Més informació
Segon tràmit d'informació pública del projecte de modificació del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Segon tràmit d'informació pública del projecte de modificació del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

[+] Més informació
El COMG recolza la petició admesa a tràmit pel Parlament Europeu sobre l'actuació de les asseguradores sanitàries

El COMG recolza la petició admesa a tràmit pel Parlament Europeu sobre l'actuació de les asseguradores sanitàries

[+] Més informació
Estalviar o invertir? Depèn dels teus objectius. Assessorament de Caixa d'Enginyers

Estalviar o invertir? Depèn dels teus objectius. Assessorament de Caixa d'Enginyers

[+] Més informació
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya renova la seva web i té presència a les xarxes socials

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya renova la seva web i té presència a les xarxes socials

[+] Més informació