El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

24/09/2021

El 3 de setembre va entrar en vigor el decret llei que regula els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que s’han d’adaptar a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i a la reforma estatal de la legislació civil i processal que elimina la incapacitació.

La gran novetat de la reforma catalana és que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

Canvi de paradigma

Tradicionalment la legislació civil catalana ha regulat mecanismes de suport propis donant protagonisme, a partir de la Llei 25/2010 del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, al mecanisme de l’assistència, reconegut arreu del món per tractar-se d’un suport formal, instituït judicialment a voluntat de la pròpia persona i molt a prop de les prevencions de la Convenció de Nacions Unides, donat que és producte de la voluntat de la persona i evita la modificació de la capacitat. 

Amb aquesta reforma, l’assistència es constitueix com anteriorment mitjançant un procediment de jurisdicció voluntària (sol·licitada per la persona amb discapacitat), però obre la possibilitat que altres ho puguin fer en certs supòsits. S’introdueix  la possibilitat de constituir-la mitjançant l’atorgament d’escriptura pública notarial, permetent doncs la desjudicialització del suport a la capacitat jurídica.

Així mateix, la reforma permet millorar el contingut d’aquest mecanisme de suport, fent-lo més flexible i adaptable a les circumstàncies diverses de la discapacitat, mitjançant la concreció de les funcions de l’assistent, tant en l’àmbit personal i/o patrimonial i excepcionalment la representació de la persona assistida. 

Dignitat i respecte als drets, voluntats, desitjos i preferències s’esdevenen la base de l’exercici del suport, així com la cerca de la millor interpretació de la voluntat d’acord amb la trajectòria vital de la persona quan aquesta no pugui expressar-les. 

Col·laboració amb Support-Girona

Hem establert una col·laboració amb l'entitat gironina Support-Girona, entitat dedicada fa 18 anys al suport jurídic i social de persones adultes amb una discapacitat (psicosocial —derivada de malaltia mental—, intel·lectual o derivada de l’envelliment i/o malalties neurològiques). 

Support Girona es posa a la disposició del COMG per a qualsevol assessorament sobre les inquietuds que puguin sorgir en l’exercici mèdic en relació amb aquest àmbit.

Altres notícies

Recomanacions sobre l'administració de dosis addicionals de vacuna contra la Covid-19. Programa de vacunacions de Catalunya

Recomanacions sobre l'administració de dosis addicionals de vacuna contra la Covid-19. Programa de vacunacions de Catalunya

[+] Més informació
Més de 130 persones assisteixen al concert d'orgue de la Catedral de Girona

Més de 130 persones assisteixen al concert d'orgue de la Catedral de Girona

[+] Més informació
Iniciativa Essencial: evita pràctiques clíniques de poc valor

Iniciativa Essencial: evita pràctiques clíniques de poc valor

[+] Més informació
La revista científica PLOS ONE publica l'estudi

La revista científica PLOS ONE publica l'estudi "Anxiety and depression among medical doctors in Catalonia, Italy, and the UK durint the COVID-19 pandemic" amb participació del COMG

[+] Més informació
Cursos de català online per a col·legiats, proves de nivell del 2 de novembre al 10 de desembre

Cursos de català online per a col·legiats, proves de nivell del 2 de novembre al 10 de desembre

[+] Més informació
Beca a la millor comunicació realitzada per residents en la I Jornada de Recerca de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Beca a la millor comunicació realitzada per residents en la I Jornada de Recerca de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

[+] Més informació
Els col·legis de metges catalanas manifesten el compromís de la professió per fer front a l'emergència climàtica i al seu impacte en la salut

Els col·legis de metges catalanas manifesten el compromís de la professió per fer front a l'emergència climàtica i al seu impacte en la salut

[+] Més informació
La Jornada Interdisciplinària en Promoció de la Salut a les comarques gironines premia un treball per millorar la qualitat de vida de pacients amb ictus

La Jornada Interdisciplinària en Promoció de la Salut a les comarques gironines premia un treball per millorar la qualitat de vida de pacients amb ictus

[+] Més informació
Projectes de cooperació sanitària becats pel COMG-Ajuda aquest 2021

Projectes de cooperació sanitària becats pel COMG-Ajuda aquest 2021

[+] Més informació
El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

El COMG lliura 5 beques pràcticum per estades a l'estranger

[+] Més informació
Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

Comencen amb bona acollida les activitats culturals i esportives del COMG

[+] Més informació
Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

Document d’administració de vacuna per la Covid-19 en persones amb pauta complerta que ha elaborat la Ponència de Vacunes estatal

[+] Més informació