El CCMC crea una comissió consultiva davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

25/03/2021

Amb motiu de la recent aprovació de la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia, el passat 18 de març al Congrés de Diputats, per la qual es regula l’ajuda per morir a l’àmbit de l’estat espanyol, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha considerat adequada i necessària la creació d’una comissió de caràcter consultiu sobre l’aplicació de l’esmentada llei a Catalunya, amb l’objectiu general de vetllar per la seguretat jurídica i medicolegal i pel compliment deontològic. La Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia ha estat publicada avui mateix al BOE i entrarà en vigor d’aquí a tres mesos.

La comissió consultiva del CCMC està formada per col·legiats designats pels quatre col·legis de metges catalans i està presidida pel director de l’àrea de Praxi del Col·legi de Metges de Barcelona, Josep Arimany. Té un caràcter multidisciplinari, ja que els membres que la integren provenen de diferents especialitats mèdiques i són reconeguts experts en àmbits d’interès de la pròpia llei, com són la bioètica i la deontologia mèdica, la geriatria, la psiquiatria, les cures pal·liatives, etc.

Es plantegen com a objectius específics d’aquesta comissió:
  • Difondre entre els metges i metgesses els conceptes de la nova llei.
  • Formar els metges i metgesses en els aspectes medicolegals i jurídics de la llei.
  • Protegir el dret de l’objecció de consciència dels professionals que, per les seves creences i concepció ideològica, vulguin exercir-lo.
  • Garantir el compliment dels deures dels professionals: confidencialitat i intimitat dels pacients.
  • Vetllar per la normopraxi assistencial i per la seguretat clínica dels professionals que prestin l’ajuda per morir.
  • Elaborar un protocol d’actuació.
  • Col·laborar amb la Comissió de Deontologia del CCMC en aquelles qüestions derivades del desplegament de la pròpia llei.
  • Col·laborar amb la Comissió de Garantia i Avaluació que, segons estableix la pròpia llei, crearà el Departament de Salut.
Segons consta al seu preàmbul, la llei “pretén donar una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda sostinguda de la societat actual com és l’eutanàsia”. En aquest context, el CCMC es reafirma en la línia de potenciar la “mirada pal·liativa” en situacions de final de vida.

Altres notícies

Compatibilitat per a tots els metges jubilats de la pensió amb l’exercici professional retribuït durant la pandèmia de COVID-19

Compatibilitat per a tots els metges jubilats de la pensió amb l’exercici professional retribuït durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
La secció de metges sèniors reprèn les activitats previstes per aquest any

La secció de metges sèniors reprèn les activitats previstes per aquest any

[+] Més informació
Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

Descarrega't el certificat de la renda 2020 fàcilment des de l'app o, també, des del web

[+] Més informació
Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

Aquest 2021, el COMG reactiva totes les beques

[+] Més informació
L'app del COMG ja està disponible!

L'app del COMG ja està disponible!

[+] Més informació
Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

Assemblea general ordinària del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)

[+] Més informació
Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

Enquesta sobre la Llei d'eutanàsia del Departament de Salut

[+] Més informació
Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

Els doctors Josep Maria Sirvent i Àngels Gispert recullen el V premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, als metges hospitalaris

[+] Més informació
Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

Proposa candidats als premis Bonastruc ça Porta 2021

[+] Més informació
Planificació campanya de vacunació massiva

Planificació campanya de vacunació massiva

[+] Més informació
Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

Els doctors Pep Figa i Carme de Castro recullen el premi Bonastruc ça Porta 2020, especial COVID-19, al col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària

[+] Més informació
El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19. Nou Document de Posició del CCMC

[+] Més informació